მისასალმებელი სიტყვა

მოგეხსენებათ, ქვეყანაში ინტენსიურად მიმდინარეობს ენერგეტიკული ბაზრების რეფორმირების, ლიბერალიზაციის პროცესი. აღნიშნულს წინ უსწრებდა კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია, რაც თავის მხრივ დაკავშირებული იყო ევროპული კანონმდებლობის ნაციონალურ კანონმდებლობაში იმპლემენტაციასთან და ენერგეტიკული პროდუქტებით ვაჭრობის თანამედროვე ინსტრუმენტების დანერგვასთან. აღნიშნული პროცესის კრიტიკული მომენტია ბაზრის  სუბიექტების, მათ შორის პროდუქციისა და მომსახურების მიმწოდებლების, მომხმარებლების ცოდნისა და ცნობიერების ამაღლება, რისთვისაც საქართველოს მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ დააფუძნა „ელიზბარ ერისთავის სახელობის ენერგეტიკის სასწავლო ცენტრი“, რომლის ფუნქციები გარდა ზემოაღნიშნულისა მოიცავს ზოგადად საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებასაც, განსაკუთრებით ქვეყნის ენერგეტიკული უსაფრთხოების ამაღლების კუთხით, რომლის უმნიშვნელოვანესი წინაპირობაა მასშტაბური ინვესტიციები გენერაციის საშუალებებსა და ქსელურ ინფრასტრუქტურაში, რაც ასევე უმნიშვნელოვანესი წინაპირობაა ლიკვიდური ლიბერალური ბაზრის ფუნქციონირებისათვის.

დასახული მიზნების მისაღწევად ცენტრი გეგმავს მასშტაბურ კვლევებს, საჯარო ლექციებს, ტრეინინგებს, მასტერკლასებს და სხვა ტიპის აქტივობებს მედიის, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების საშუალო და უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებისა და აკადემიური პერსონალის, მარეგულირებელი და რეგულირებადი კომპანიების დამწყები მაღალი და საშუალო რგოლის პერსონალის, სტარტაპერი  ბიზნესმენებისათვის. ღონისძიებების ძირითადი პრინციპია ენობრივი ბარიერების მოხსნა, გენდერული თანასწორობა და ეროვნული უმცირესობების უფლებების გათვალისწინება.

ენერგეტიკის სასწავლო ცენტრის ორგანიზება და საქმიანობის წარმართვა ხდება საორგანიზაციო ჯგუფის მიერ, რომელიც შედგება ხუთი წევრისაგან. საორგანიზაციო ჯგუფის სახელით მოგესალმებით და მივესალმებით თქვენთან ნაყოფიერ თანამშრომლობას.

 

ელიზბარ ერისთავის სახელობის ენერგეტიკის სასწავლო  ცენტრის დირექტორი, ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი

ნუგზარ ბერიძე

ჩვენი გუნდის სტრუქტურა
ნუგზარ ბერიძე
ქეთევან ბერიკაშვილი
ელეონორა ლაგვილავა
თემურ თორდინავა