ლაშა ფინცაკია

ტექნიკური უზრუნველყოფა 

ლაშა ფინცაკია პროფესიით პროგრამული უზრუნველყოფის სპეციალისტია. იგი ფლობს შემდეგ პროგრამებს: Microsoft Servers, MS office applications, Hyper-V Failover Cluster Manager, File Servers, DHCP, Group Policy, Print Servers, Microsoft Active Directory Domain Controller, DNS Server, Windows Deployment Services (WDS), Windows Server Update Services (WSUS), Microsoft Exchange Server, Veeam, Windows 7/8.1/10, Mac OS, eDocument, Photoshop, Corel, Zoom, Cisco Webex.  

ლაშა ფინცაკია 2008 წლიდან საქმიანობს სემეკში. იგი სხვადასხვა დროს სემეკში იკავებდა სხვადასხვა პოზიციებს IT მიმართულებით, ამჟამად არის სემეკის კომპიუტერულ-ტექნიკური და პროგრამული უზრუნველყოფის დეპარტამენტის დირექტორის პირველი მოადგილე. როგორც ცენტრში, ასევე  სემეკში უზრუნველყოფს პროგრამული სისტემის გამართულ ფუნქციონირებასა და კიბერ-უსაფრთხოებას.